​Organizujemy   szkolenia  i warsztaty środowiskowe otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dedykowane pracownikom:

 • ​wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach publicznych,
 • zakładów produkcyjnych,
 • laboratoriów,
 • firm usługowych,
 • zatrudnionych w różnorodnych instytucjach, odpowiadających za ochronę środowiska.

Zakres szkolenia zależy od jego typu, czasu trwania oraz wielkości grupy i może obejmować jedno z następujących zagadnień:

 • prawo ochrony środowiska w praktyce, 
 • prawo wodne,
 • gospodarka odpadami i opakowaniami (BDO),
 • emisja do powietrza (KOBIZE, CRO).

Szkolenia i warsztaty środowiskowe

AUDYT ŚRODOWISKOWY – wymagań prawnych 
Oferujemy Państwu kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających przepisów prawa ochrony środowiska.
Dzięki audytowi zredukujecie Państwo ryzyko kar  i opłat podwyższonych związanych z niespełnieniem wymogów przedmiotowych ustaw z zakresu ochrony środowiska. Audyt pozwala  przejąć i uregulować   obowiązki środowiskowe w przedsiębiorstwie, przejść audyt ISO 14001  oraz stać się wiarygodną i odpowiedzialna firmą na rynku. 
​Komponenty audytu

 • ​Odpady
 • Opłata produktowa 
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska i KOBIZE
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Baterie i akumulatory
 • Gospodarka wodami i ściekami
 • CRO
 • Hałas
 • Warunki przeciw pożarowe

 

AUDYTY CERTYFIKUJĄCE
Usługi  w zakresie audytów i certyfikacji umożliwiają firmom monitorowanie takich aspektów jak jakość, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój oraz zarządzanie nimi.

Audyt środowiskowy 
Audyty certyfikujące

BDO          KOBIZE          SPRAWOZDAWCZOŚĆ          CRO
PRZEPISY OCHRONY ŚRODOWISKA I AKTY WYKONAWCZE

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Dysponujemy zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem w przygotowaniu wniosków, ekspertyz i opracowań środowiskowych. 

Dzięki indywidualnemu podejściu rzetelnie sprawdzamy obowiązujące wymagania dla każdego przedsiębiorcy i opracowujemy harmonogram wdrożenia. 

Celem naszej działalności jest kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska, obejmująca audyt wstępny wymagań formalno-prawnych, przygotowywanie i uzyskanie koniecznych pozwoleń i uzgodnień, prowadzimy ewidencję, sprawozdawczość i dokumentację środowiskową: ​ 

 • opracowywanie wniosków i operatów koniecznych do wydania pozwoleń zintegrowanych i sektorowych:
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • przygotowywanie kompleksowe dokumentacji inwestycyjnej:
  • karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • oceny oddziaływania na środowisko,
 • przeprowadzania audytów prawnych, wdrażanie ISO 14001
 • opracowywanie operatów ppoż.
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości środowiskowej:
  • wnioski do bazy BDO,
  • KPO, KEO, roczne sprawozdania (w BDO),
  • ewidencja produktów i opakowań wprowadzanych na rynek, sprawozdawczość,
  • opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE,
  • CRO,
  • i inne;
 • opracowywanie ekspertyz i innych dokumentów środowiskowych.
 
W swojej działalności zapewniamy również prowadzenie procedur we współpracy z administracją.
Reprezentujmy podmioty podczas kontroli środowiskowych oferując najwyższej klasy ekspertów w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska.
Prowadzimy stałą obsługę przedsiębiorstw na zasadzie outsourcingu zapewniając profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach środowiskowych.
 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE PPOŻ I BHP
Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej począwszy od etapu opracowania dokumentacji IBP, operatu ppoż, opinii i instrukcji, poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników.

Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska

Na Stronie
+48 502 312 556 - Dominika Sułkowska
+48 661 929 051 - Elwira Uszkur
e-mail:  biuro@4envi.pl

Oferujemy  profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Dysponujemy zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem w przygotowaniu wniosków, ekspertyz i  opracowań środowiskowych.

Do każdej sprawy i zlecenia podchodzimy indywidualnie i z najwyższą uwagą. Zapytaj nas o ofertę: biuro@4envi.pl