W maju roku 2023 ogłoszono długo wyczekiwaną ustawę wdrażającą przepisy dyrektywy SUP. Zmiany zawarto w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 877). 

Nowe przepisy regulują obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek krajowy i sprzedających produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Wprowadzono szereg nowych obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych i finansowych, które należy realizować oraz zakazano wprowadzania niektórych produktów.

Produkty objęte nowymi przepisami to produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Są to między innymi:

 • pojemniki na żywność,
 • pojemniki na napoje i butelki na napoje,
 • paczki i owijki zawierające żywność,
 • kubki na napoje,
 • lekkie torby na zakupy,
 • chusteczki nawilżane,
 • balony i patyczki mocowane do balonów,
 • wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry do wyrobów tytoniowych,
 • podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów.

Przepisy przewidziały zakaz wprowadzania niektórych produktów z tworzyw sztucznych takich jak sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów. Dokładny spis produktów zakazanych znajduje się w załączniku 7 do ustawy.

Wprowadzono również obowiązki pobierania opłat od użytkowników końcowych zakupujących produkty objęte ustawą tj. kubki na napoje i pojemniki na żywność lub kupujących w nich napoje lub żywność.

Podmioty objęte przepisami SUP to szczególnie:

 • prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,
 • prowadzący jednostki gastronomiczne,
 • sprzedający za pomocą urządzeń vendingowych,
 • przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty.

Nowe przepisy rozszerzyły zakres rejestracji w rejestrze BDO i zobligowały podmioty do złożenia odpowiednich wniosków rejestrowych lub aktualizacyjnych. Wnioski należało złożyć w terminie do 24 sierpnia 2023 roku.

Od 24 maja 2023 rozpoczęły się obowiązki ewidencyjne, a pierwsze sprawozdanie z wykonanych obowiązków składane będzie za pośrednictwem bazy BDO w terminie do 15 marca 2024.

Image by Freepik