4envi doradztwo środowiskowe

Doświadczenie

Mamy blisko 20 letnie doświadczenia w branży doradczej i wdrożeniowej, w obsłudze firm oraz instytucji publicznych. Przeprowadzane przez nas audyty środowiskowe oraz sporządzane kompleksowo wnioski o wydanie zezwoleń i pozwoleń sektorowych stanowią podstawę w prowadzeniu biznesu przez naszych Klientów. Dzieląc się ekspercką wiedzą, posiadaną praktyką i doświadczeniem prowadzimy od wielu lat szkolenia z szerokiego obszaru ochrony środowiska.

Obsługa

Oferowany przez naszych ekspertów i specjalistów outsourcing to kompleksowa i dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta obsługa we wszystkich aspektach ochrony środowiska. Profesjonalne doradztwo oparte o usługi szkoleniowe daje wymierne efekty w praktycznym wdrażaniu obowiązków środowiskowych.

Efekty

Jesteśmy ekspertami i praktykami w naszej branży, a dzięki naszej pracy zapewniamy przedsiębiorstwom swobodę w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo biznesu w kontekście realizacji wymaganych prawem obowiązków środowiskowych.

Z kim

Współpracujemy?

Podmioty gospodarcze

Instytucje

Organizacje branżowe

Nasze usługi

Dla Środowiska i Dla Biznesu

Audyty środowiskowe

Kompleksowy przegląd organizacji pod kątem realizacji obowiązków wynikających przepisów prawa ochrony środowiska.

Szkolenia

Klasyczne szkolenia z tematyki ochrony środowiska oraz szkolenia dostosowane, uwzględniające indywidualne potrzeby organizacji.

Opracowania wniosków

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia na emisję do powietrza, zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Obsługa Stała

Bieżące wsparcie w realizacji obowiązków ochrony środowiska, sprawozdawczości, obliczeń, ewidencji oraz dostosowywania do aktualnych zmian przepisów środowiskowych.

Doradztwo problemowe

Usługi doradztwa dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji, opracowanie opinii, konsultacja środowiskowa podczas rozwoju przedsiębiorstwa i wprowadzania zmian.

Sprawozdania

Usługi opracowania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, emisji do powietrza, gospodarki opakowaniami oraz innymi sprawozdaniami wymaganymi przez przepisy ochrony środowiska.