Informacje o ekspercie

mgr inż. Elwira Uszkur

Właściciel/Founder, Ekspert ds. ochrony środowiska

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, od lat związana z branżą odpadową. Certyfikowany auditor systemu zarządzania ISO 14001 z praktycznym doświadczeniem w realizacji obowiązków środowiskowych, w tym w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych wymaganych w obszarze ochrony środowiska.
  • elwira.uszkur@4envi.pl
  • + 48 661 929 051
  • Rybitwy 22, 30-722 Kraków

O mnie

Jestem ekspertem z zakresu ochrony środowiska, certyfikowanym auditorem systemu ISO 14001 o wieloletnim doświadczeniu w zakresie wszystkich aspektów prawnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Od 2005r. pracuję w branży zagospodarowującej odpady. Posiadam doświadczenie w raportowaniu w ramach zrównoważonego rozwoju, wykonywaniu audytów środowiskowych, nadzorowaniu procesów inwestycyjnych. Reprezentuję podmioty podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony. Od lat jako trener prowadzę szkolenia zarówno dla sektora przedsiębiorców, jak i administracji publicznej. Jestem absolwentką Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie środowiskowe” Politechniki Krakowskiej. Jako aktywny członek izb zrzeszających przedsiębiorców opiniuję projekty ustaw i aktów wykonawczych w zakresie ochrony środowiska. Uczestniczę w licznych konferencjach i branżowych grupach zrzeszających ekspertów środowiskowych.  

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach zagospodarowujących odpady. Współpracuję z liczną grupą przedsiębiorców w zakresie realizacji obowiązków środowiskowych. Duża liczba przeprowadzonych audytów zgodności przedsiębiorstw z wymaganiami przepisów prawnych w obszarze ochrony środowiska umożliwia mi kompleksowe podejście do realizowanych zadań przy jednoczesnym dostrzeżeniu indywidualnych uwarunkowań każdego podmiotu.