Opracowania wniosków

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się.

+48 531 456 515

Odpowiemy na wszystkie pytania - zachęcamy do kontaktu.

Opracowania wniosków

Prowadzenie działalności przedsiębiorstw i organizacji w Polsce często objęte jest obowiązkiem rejestracji w odpowiednim rejestrze lub uzyskania konkretnych pozwoleń lub zezwoleń, które pozwolą na prowadzenie działalności zgodnie z prawem.

Nasza oferta przewiduje realizację usług opracowania wniosków rejestrowych, wniosków o wydanie zezwoleń oraz wniosków o wydanie pozwoleń. 

Współpracujemy również z przedsiębiorstwami, które opracowują specjalistyczne wnioski, które wymagają modelowania danych. Stanowimy wtedy most informacyjny, wspierając przedsiębiorstwo w zebraniu odpowiednich danych, opracowania ich i przekazania do opracowującego wniosek.

Zakres opracowywanych wniosków:

Wnioski rejestrowe i aktualizacyjne do rejestry BDO.

Wnioski o wydanie i zmieniające zezwolenia na zbieranie odpadów.

Wnioski o wydanie i zmieniające zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.

Wnioski o wydanie pozwolenia na emisję substancji do powietrza.