Audyty Środowiskowe

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się.

+48 531 456 515

Odpowiemy na wszystkie pytania - zachęcamy do kontaktu.

Audyt środowiskowy

kompleksowa ocena działalności podmiotu pod kątem wymagań środowiskowych

Jest wykonywany celem weryfikacji spełniania wymagań prawnych w tym: ewidencyjnych, sprawozdawczych, opłatowych prowadzonej działalności. Przeprowadzany przed audytami jakościowymi, branżowymi oraz certyfikacjami. Konieczny przy współpracy z wieloma podmiotami, kontrahentami, instytucjami finansowymi. Jest elementem due diligence, badania kondycji przedsiębiorstwa, wykonywane dla zainteresowanego kupnem firmy. Przedmiotowy audyt daje niezbędną wiedzę nt. stanu przedsiębiorstwa w tym zobowiązań finansowych wynikających z obowiązków środowiskowych, która stanowi podstawę do przejęcia obowiązków i odpowiedzialności za przedsiębiorstwo.

Audyt przebiega w następujących etapach:

 – w zakładzie, miejscach prowadzenia działalności firmy, gdzie zapoznajemy się z technologią, procedurami oraz dokumentacją środowiskową,

– opracowywanie raportu z audytu – analiza zebranych materiałów pod kątem wymagań ochrony środowiska, opracowanie szczegółowego dokumentu raportu wraz z konkretnymi wytycznymi dla działań mających na celu uregulowanie ewentualnych zaległości oraz działań bieżących. Przygotowujemy propozycję działań racjonalizujących zadania środowiskowe pod kątem organizacyjnym, technologicznym, jak i finansowym dla przedsiębiorstwa,

– przekazanie raportu z audytu – Klient otrzymuje raport z audytu wraz ze szczegółowym omówieniem stanu bieżącego wymagań środowiskowych przez Podmiot, rekomendacjami najlepszych możliwości uregulowań ewentualnych zaległości oraz określeniem rozwiązania kwestii przestrzegania przepisów ochrony środowiska, organizacyjnych i ekonomicznych. Raport z audytu środowiskowego to szczegółowy, kompleksowy dokument z zakresu ochrony środowiska. 

Obszary weryfikowane podczas audytu:

Gospodarka odpadami i ewidencja odpadów (BDO)

Wprowadzanie opakowań i produktów

Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterie i akumulatory

Gospodarka wodno-ściekowa

Korzystanie ze środowiska – sprawozdania i raporty (KOBiZE)

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (CRO - Centralny Rejestr Operatorów)