Doradztwo problemowe

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się.

+48 531 456 515

Odpowiemy na wszystkie pytania - zachęcamy do kontaktu.

Przepisy ochrony środowiska stanowią duże wyzwanie szczególnie dla dużych przedsiębiorstw, w których procesy produkcyjne lub handlowe są bardzo złożone. Na podstawie naszego doświadczenia stworzyliśmy możliwość skorzystania z usług doradztwa problemowego, które dostosowywane jest do potrzeb przedsiębiorstwa. W ramach zlecenia doradztwa bierzemy udział w spotkaniach, konfrontujemy pomysły przedsiębiorstwa z przepisami, dzielimy się naszą wiedzą i wskazujemy ryzyka i szanse, które mogą dotyczyć planowanego przedsięwzięcia. Po spotkaniach na życzenie klienta mogą być sporządzane podsumowania poruszanych tematów, ustaleń oraz odniesienie się do konkretnych przepisów prawa.

Obszar naszej działalności obejmuje przepisy środowiskowe, w szczególności regulacji dotyczących:

Gospodarki odpadami – wytwarzanie odpadów, zbieranie, przetwarzanie;

Emisje do powietrza – decyzje i uzgodnienia urzędowe, ewidencja emisji, sprawozdawczość z opłat i raporty do KOBiZE;

Gospodarki opakowaniami – opłaty produktowe, realizacja obowiązków recyklingu, właściwe pakowanie i ograniczanie opakowań nadmiarowych;

Produktów jednorazowego użytku (SUP – Single-use Plastics);

Systemu CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanizm);

Śladu węglowego przedsiębiorstwa;