Audyty środowiskowe

Kompleksowy przegląd organizacji pod kątem realizacji obowiązków wynikających przepisów prawa ochrony środowiska.

Szkolenia

Klasyczne szkolenia z tematyki ochrony środowiska oraz szkolenia dostosowane, uwzględniające indywidualne potrzeby organizacji.

Opracowania wniosków

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia na emisję do powietrza, zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Obsługa Stała

Bieżące wsparcie w realizacji obowiązków ochrony środowiska, sprawozdawczości, obliczeń, ewidencji oraz dostosowywania do aktualnych zmian przepisów środowiskowych.

Doradztwo problemowe

Usługi doradztwa dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji, opracowanie opinii, konsultacja środowiskowa podczas rozwoju przedsiębiorstwa i wprowadzania zmian.

Sprawozdania

Usługi opracowania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, emisji do powietrza, gospodarki opakowaniami oraz innymi sprawozdaniami wymaganymi przez przepisy ochrony środowiska.