Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się.

+48 531 456 515

Odpowiemy na wszystkie pytania - zachęcamy do kontaktu.

Przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska stanowią duże wyzwanie dla kadry pracowniczej w Polskich przedsiębiorstwach. Ilość obowiązków często wymaga delegowanie pracownika do tych zadań w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie każde przedsiębiorstwo ma możliwość zatrudnienia pracownika, którego zadaniami będzie wyłącznie ochrona środowiska. 

Nasza oferta przewiduje usługę stałej obsługi, która zapewnia merytoryczne i praktyczne wsparcie przedsiębiorstwa i pracowników oddelegowanych do zadań związanych z ochroną środowiska.

Oferta obsługi stałej szyta jest na miarę i dostosowywana do potrzeb przedsiębiorstwa lub organizacji. Zakres usługi może zawierać wyłącznie wsparcie merytoryczne działań, które realizują pracownicy lub wparcie merytoryczne i praktyczne opracowywanie ewidencji, sprawozdań oraz zbieranie danych i ich analiza. 

Zakres możliwych obszarów wsparcia w obsłudze stałej:

Rejestr BDO – zakres wpisu, rejestracja, aktualizacja wpisów.

Baza BDO – ewidencja odpadów i sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach.

Gospodarka odpadami – obowiązki wytwórców odpadów oraz prowadzących działalność objętą pozwoleniami i zezwoleniami.

Gospodarka odpadami – wsparcie przy sporządzaniu KPO i sporządzanie KEO.

Gospodarka opakowaniami – sprawozdawczość, wsparcie w wyborze sposobu rozliczenia.

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych SUP – realizacja obowiązków i sprawozdawczość.

Wprowadzanie produktów, baterii i akumulatorów oraz sprzętu - sprawozdawczość, wsparcie w wyborze sposobu rozliczenia.

Gospodarcze korzystanie ze środowiska – ewidencja i sprawozdawczość do urzędów marszałkowskich.

Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami – KOBiZE – rejestracja, sporządzanie raportów.

CRO – Centralny Rejestr Operatorów – wsparcie w rejestracji, zakładaniu kart urządzeń oraz realizacji terminowych wpisów w kartach urządzeń.

Wsparcie merytoryczne z zakresu środowiska przy planowanych modernizacjach przedsiębiorstwa lub planowanym wprowadzaniu nowych produktów na rynek.