Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się.

+48 531 456 515

Odpowiemy na wszystkie pytania - zachęcamy do kontaktu.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność zobligowane są do realizacji wielu obowiązków środowiskowych, które najczęściej objęte są obowiązkami sprawozdawczymi. Realizacja sprawozdawczości corocznie sprawia problemy szczególnie, że jest ich wiele i najczęściej ich terminy złożenia pokrywają się z sprawozdaniami innymi niż środowiskowe.

W związku z potrzebą klientów na odciążenie w zakresie przygotowania sprawozdań nasze przedsiębiorstwo w ramach usług sporządza odpowiednie sprawozdania, pomaga przygotować lub opracować dokumenty stanowiące podstawę sprawozdawczości i w przypadku otrzymania pełnomocnictwa również składa sprawozdania.

Zakres sprawozdań realizowany w ramach usługi:

I. Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, dotyczące:

Gospodarki opakowaniami;

Produktów i produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych;

Baterii i akumulatorów;

Sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

II. Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, dla prowadzących:

Wytwarzanie odpadów;

Zbieranie odpadów;

Przetwarzanie odpadów.

III. Raporty emisji do bazy Krajowego Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

IV. Sprawozdawczość z opłat za korzystanie ze środowiska – sprawozdawczość do Urzędów Marszałkowskich, dotyczące:

Spalania paliw w silnikach spalinowych;

Emisji z prowadzonych instalacji do spalania paliw;

Emisji z procesów technologicznych prowadzonych w instalacjach i poza instalacjami;

Emisji czynników chłodniczych z układów chłodniczych.

V. Sprawozdawczość dotycząca odpadów komunalnych

VI. Systemu CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanizm) – NOWOŚĆ!