Nowe stawki opłat produktowych za opakowania…

Nowe stawki opłat produktowych za opakowania od 2024r. - ustawa o opakowaniach…

Opublikowano rozporządzenia w sprawie stawek opłat…

Opublikowano rozporządzenia w sprawie stawek opłat SUP obowiązujących od 1 stycznia 2024!…

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w…

Rada i Parlament Europejski przyjęły rozporządzenie 2023/1542 z 12 lipca 2023 r.…

Nowy system kaucyjny

W dniu 12 września 2023 ogłoszono ustawę zmieniającą przepisy i wdrażającą nowy…

Produkty Single-Use Plastics

W maju roku 2023 ogłoszono długo wyczekiwaną ustawę wdrażającą przepisy dyrektywy SUP.…