Nowe stawki opłat produktowych za opakowania od 2024r. – ustawa o opakowaniach

W dniu 11 grudnia 2023r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 2683 (monitorpolski.gov.pl). 

Rozporządzenie określa stawki opłat produktowych wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej „ustawa o opakowaniach”).

I. Zmiana aktualnie obowiązujących stawek opłaty produktowej za nie realizowanie obowiązków w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych

Nowe rozporządzenie wprowadza jedną zmianę w aktualnie obowiązujących stawkach poprzez dodanie nowej stawki dla opakowań po środkach niebezpiecznych. Dla tych opakowań ustalono opłatę produktową w wysokości 2zł za 1 kg. Pozostałe aktualnie obowiązujące stawki nie uległy zmianie.

II. Dodanie nowych stawek opłaty produktowej dla nowych obowiązków wprowadzonych w ustawie.

Nowe rozporządzenie wprowadza stawki dla dwóch nowych opłat produktowych wynikających z braku realizacji obowiązków w zakresie:

  • Osiągania udziału wagowego tworzyw sztucznych z recyklingu w opakowaniach jednorazowych będących butelkami na napoje o pojemności do 3 litrów (obowiązek z art. 14a ust.1 ustawy o opakowaniach).

Stawka opłaty produktowej za nieosiągnięcie odpowiedniego udziału wagowego tworzyw sztucznych z recyklingu wynosi:

1,00zł za 1kg dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych

Udział wagowy i termin w jakim opakowania muszą być dostosowane został określony bezpośrednio w ustawie o opakowaniach w art. 14a ust.1. Ustawa zawiera dodatkowe przepisy do tego obowiązku w ust. 2, 3 i 4 art. 14a.

Art. 14a. 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje będących
butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów
jest obowiązany do zapewnienia, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami
i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały udział wagowy wynoszący co najmniej:

1) od 2025 r. – 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeżeli
głównym składnikiem tych opakowań jest politereftalan etylenu;

2) od 2030 r. – 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

 

  • Osiągania poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w przypadku opakowań na napoje (obowiązek z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy o opakowaniach)

Stawki opłaty produktowej za nieosiągnięcie określonych poziomów zbierania dotyczą butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech
litrów, puszek metalowych do jednego litra oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra. Stawki są jednakowe dla tych wszystkich rodzajów opakowań i wynoszą:

  1. W 2025 roku = 0,10zł za 1kg
  2. W 2026 roku = 1,00zł za 1kg
  3. W 2027 roku i latach następnych = 5,00zł za 1kg

Image by Freepik