Informacje o ekspercie

inż. Piotr Kucal

Specjalista ds. zgodności środowiskowej/ Environmental Compliance Specialist

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w realizacji obowiązków środowiskowych przez przedsiębiorstwa. Trener prowadzący szkolenia podnoszące świadomość organizacji i przedsiębiorstw w środowiskowych aspektach ich działalności. Certyfikowany doradca do spraw transportu towarów niebezpiecznych DGSA (ADR).
  • piotr.kucal@4envi.pl
  • + 48 608 025 699
  • Rybitwy 22, 30-722 Kraków

O mnie

Jestem ekspertem w zakresie gospodarki opakowaniami, produktami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Od lat zajmuję się kompleksowym wsparciem i bezpośrednim nadzorem nad realizacją wszystkich obowiązków środowiskowych przedsiębiorstw. Realizuje prace związane uzyskiwaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń, prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości oraz analizą aktualnych i projektowanych przepisów prawa. Jestem absolwentem ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Jestem certyfikowanym doradcą do spraw transportu towarów niebezpiecznych DGSA (ADR) (nr. certyfikatu 3161/2022) oraz wieloletnim trenerem podczas szkoleń z tematyki ochrony środowiska.

Doświadczenie zawodowe

Swoje ponad 10 letnie doświadczenie zdobyłem dzięki nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, przy nadzorze środowiskowym rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, podczas pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań oraz obsługi kontraktowej i zleceniowej dla przedsiębiorstw.